การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
สิ้นสุดการเรียนการสอนเมื่อ 23 มี.ค.58
ส่งผลการเรียนภาคเรียน 2/2557 ที่คณะครุศาสตร์ เมื่อ วันที่ 4 พ.ค.58 ทุกรายวิชา ครับ


ในรายวิชา 1032102o เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(ปกติ ) จะเรียนทั้ง 2 Section
1.Section-05  ห้องเรียน คอม41-2 เวลา พฤ(11.20 - 15.30)
2.Section-04  ห้องเรียน คอม41-1 เวลา พฤ(15.30 - 18.50)
Facebook Group : 2/57(04+05)-เทคโนฯครู_พฤหัสบ่าย
รวมด้วยกัน Section04 และ  Section-05 
https://www.facebook.com/groups/it4tea257sec0405/ 

รายวิชา 1032102o เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(ปกติ ) Section-03 3(2-2-5) 
ห้องเรียน คอม41-1 เวลา อ(8.00 - 11.20)
ผู้สอน : อาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก เบอร์โทรศัพท์ : 081-879-4742 
ห้องพักอาจารย์ ห้อง 41203 ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
Facebook Group รายวิชา :
https://www.facebook.com/groups/it4tea257sec03/

*** อาจารย์ได้ประมวลผลการเรียนเรียน มีบางคนขาดส่งงาน และขาดสอบบางหน่วย อาจารย์จะ Inbox (ส่งข้อความ) ไปใน e-Learning ของแต่ละคน เพื่อรีบดำเนินทำงานส่งโดยด่วน ***