คู่มือการใช้งาน Moodle สำหรับผู้สอน

คณาจารย์ สามา่รถศึกษา-คู่มือการใช้งาน Moodle สำหรับผู้สอน ตามลิ้งด้านล่างนี้ ครับ

Click https://moodle.org/course/view.php?id=36 link to open resource.