เอกสาร บทที่ 4 แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก link ด้านล่างนะคะ (เกือบลืมค่ะ ใครเข้ามาดูหลายๆ ครั้ง ไม่เห็นครูอัพสักที ของโทษนะคะ)

https://drive.google.com/file/d/19OC2OnrIbCfv5hd5vssQ_77Rr-bmW2wf/view?usp=sharing


เอกสาร บทที่ 3 การศึกษาในอาเซียน

เอกสาร

https://drive.google.com/open?id=1sjNcsqHXr6DhRcpWK6S8CsW0-Q-taYPq

ใบงานในชั้นเรียนค่ะ

https://drive.google.com/open?id=138S7926khpAw-N7Ev5qdmmaRar_RqXuv


เอกสาร บทที่ 2 ประวัติการศึกษาไทย 
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก link ด้านล่างนะคะ
https://drive.google.com/open?id=1zq61KMjzzG1TmOXp7CVPx1-jXo-Qeilm

เอกสาร บทที่ 1 ปรัชญาการศึกษา

กิจกรรมในชั้นเรียน 

สัปดาห์ที่ 1 Poll Everywhere

คำถามก่อนเรียน
หลักสูตรคืออะไร
https://www.polleverywhere.com/free_text_polls/0M7xkZDDWskHFx10TCs09

คำถามหลังเรียน 
นักศึกษาชอบหลักสูตรไหนมากที่สุด เพราะเหตุใด
https://www.polleverywhere.com/free_text_polls/0oVonHAGRtcWPFGXyt1CGอัพเดทค่ะ 17 กพ 62 *

บทที่ 5 การวัดและการประเมินผล

https://drive.google.com/open?id=1_-DnBx8iWCM-zv86DgkmbCI6vIpjXxAD


ครูขออภัยในความผิดพลาดออกการอัพโหลดเอกสาร -/\-

บทที่ 4 การวางแผนการจัดการเรียนรู้

https://drive.google.com/open?id=1zVzHVFFFa09IEkE1AQXS9tZcrr48fO8B

ใบกิจกรรม

https://drive.google.com/open?id=1MqeXoSxwoIW_CxVrA7NaFWxm7fhpuSyGสวัสดีค่ะ นักศึกษาที่น่ารักครูได้อัพโหลดเอกสารประกอบการเรียนให้แล้วนะคะ 
เจอกันในคาบค่ะ บ้ายบายยย \*0*/

บทที่ 2 ทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์หลักการเรียนรู้สู่กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เอกสารด้านล่างค่ะ 

https://drive.google.com/open?id=1tZkO0uAOAj8KkZgpAm1N8j0XvjqEu-hU

บทที่ 3 วิธีสอน/รูปแบบการเรียนการสอน/ เทคนิคการสอน

https://drive.google.com/open?id=1v6AT_GiKu0mkPCaJaZLg4WM1r2zc_xXRสวัสดีค่ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เอกการประถมศึกษา

รายวิชา พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา

เอกสารประกอบการสอนนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จาก Link ด้านล่างนี้นะคะ

บทที่ 1 

https://drive.google.com/open?id=1CRhlp1gI_JHlq0H6A5M6dYDuAEOc2_84

บทที่ 2 

https://drive.google.com/file/d/1DaUzgVleX4UiENjOKbVNAgUymxBrAhWN/view

บทที่ 3

https://drive.google.com/open?id=1zFf9DybcRzA4SV2y8xsHxGNLQMk-_FrE

บทที่ 4 

https://drive.google.com/open?id=17ii0BxQJqaqWtihd6ZmGKztKBKKUk26y

บทที่ 5 

5.1 ออทิสติก https://drive.google.com/open?id=1Vz9fm_Vu4Hk3tbGMZf_1l0FuR3hCi3UI

5.2 แอลดี https://drive.google.com/open?id=1fH-N9NUQOSzujan0jBcx017sGvX2IPAP

5.3 รับรู้ช้า https://drive.google.com/open?id=1AQ6JTvJoY-4UdPmXW2zSg9xOKsgwe3Ak

5.4 สมาธิสั้น https://drive.google.com/open?id=1EC5SPN67A9bBzOxQJnP3YrNgTDmJC4BY

เจอกันในคาบค่ะ