📣 ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เข้าร่วม”โครงการการพัฒนานักศึกษาด้านภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ)” by English corner
🗓️ ทักษะภาษาอังกฤษ: ในวัน พฤ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567
🗓️ ทักษะภาษาไทย: ในวัน ส ที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2567
📍 ณ ห้องเรียน 4107 คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย มาเตรียมตัวสอบกันเยอะๆ นะคะ

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2566”

ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2567  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

🔊 โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง  รุ่น 2
โดยความร่วมมือของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

ช่องทางติดต่อ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/Line : 081-974-3190
อีเมล์ : aree.kri@srru.ac.th

🔊เชิญร่วมเข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะการผลิตแพะ-แกะ ภายใต้หลักสูตร "การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ) รุ่น 2 โดยความร่วมมือของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) >> รับเพียง 40 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น
ช่องทางติดต่อ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/Line  : 081-974-3190
อีเมล์ : aree.kri@srru.ac.th

🔊 โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
โดยความร่วมมือของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)


ช่องทางติดต่อ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/Line : 081-974-3190
อีเมล์ : aree.kri@srru.ac.th

การพัฒนาสมรรถนะการผลิตแพะ-แกะ ภายใต้หลักสูตร "การผลิตสัตว์เศรษฐกิจทางเลือก (แพะ-แกะ) โดยความร่วมมือของคณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) >> รับเพียง 40 ท่านต่อรุ่นเท่านั้น
📌ด่วน! รับจำนวนจำกัด หากมีฟาร์มสัตว์/ธุรกิจด้านสัตว์ พิจารณาเป็นพิเศษ
📌สามารถเดินทางและเรียนนอกเวลาทำงานได้
ช่องทางติดต่อ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์
คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/Line  : 081-974-3190
อีเมล์ : aree.kri@srru.ac.th

โครงการการส่งเสริมการผลิตแพะเชิงพาณิชย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : แพะเมืองทีโมเดล 
ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์ ดร.อารีย์ ไกรสูรย์

  • กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรและขยายองค์ความรู้ด้านการผลิตแพะเชิงพาณิชย์
  • กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดและผู้ประกอบการรายใหม่ด้านการผลิตแพะ