การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2567
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์