ข่าวและประกาศ

โปรแกรมควบคุมการสอบออนไลน์ด้วย Safe Exam Browser (SEB)

โปรแกรมควบคุมการสอบออนไลน์ด้วย Safe Exam Browser (SEB)

Number of replies: 0

 

Clip : การติดตั้งโปรแกรมควบคุมการสอบออนไลน์ด้วย Safe Exam Browser (SEB)

 

Clip : การใช้งานโปรแกรมควบคุมการสอบออนไลน์ด้วย Safe Exam Browser (SEB)


 

 

**** ลองเล่นดูนะครับ