ข่าวและประกาศ

การใช้งานระบบ e-Learning SRRU

การใช้งานระบบ e-Learning SRRU

Number of replies: 0

เรียน ผู้เข้าใช้งานระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     สามารถเข้าเรียนได้โดยผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือผ่านมือถือโดยจะต้องเป็นนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เท่านั้น   โดยใช้ระบบยืนยันตัวตน (SRRU Authentication) คือ ระบบยืนยันตัวตนของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษา
?Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก
?Password : รหัสที่ใช้ในการใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย

สำหรับอาจารย์และบุคลากร
?Username คือ ชื่อตามด้วย(.) นามสกุล 1 ตัว
?Password คือ รหัสที่ใช้สำหรับเข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย

หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ให้ติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 
โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา , ชื่อ-นามสกุล ,  สาขาวิชา , เลขบัตรประชาชน ของตนเอง

ส่งข้อความไปที่
แฟนเพจ : https://www.facebook.com/pg/ITC.SRRU/about/
อีเมล์ :  cc@srru.ac.th  หรือ ☎ 044-710053

 
Line-Square-696x392.jpg