วิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา(ปกติ )
ชื่อกลุ่ม : 1/61_สถาปัตฯ+ฐานข้อมูล_ดร.สมเกียรติ_ศ08.00
ตามลิ้งนี้ https://www.facebook.com/groups/161db01/

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(ปกติ ) ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
เรียนรวมกันในออนไลน์ 

-Section06 คอม 28305 พฤ(11.20 - 15.30)
-Section12 คอม 28305 พฤ(15.30 - 18.50)

#ผู้สอนอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742) เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ หรือทางเว็บบล็อก http://somkietpet.blogspot.com/2013_02_01_archive.html


วิชาระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
ชื่อกลุ่ม : 1/61_ระบบปฏิบัติการ@Sect02
ตามลิ้งนี้ https://www.facebook.com/groups/161ossect02/
หรือไปที่ไลน์แล้ว Scan QR-Code ด้านล่างนี้

หรือลิ้งก์ bit.ly/161os2

#ผู้สอนอาจารย์สมเกียรติ เพ็ชรมาก (081-879-4742)
เพื่อสำหรับติดต่อผู้สอนและผู้เรียนในรายวิชานี้ครับ หรือทางเว็บบล็อก