Topic outline

 • General

  • ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน..

   การอบรมรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ "สมรรถนะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์”
   จัดระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2565 (2 วัน) จัดโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   เพื่อเตรียมพร้อมให้นักศึกษาเข้าสอบวัดระดับสมรรถนะดิจิทัล ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.

   >> คลิกเข้าร่วมอบรม <<

   Meeting number: 184 834 6059

   • วิธีการเช็คชื่อเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์

    หมายเหตุ: นักศึกษาต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถเช็คชื่อได้

    เข้าสู่ระบบโดยระบุ Username : รหัสนักศึกษา 11 หลัก  Password : รหัสประชาชน 13 หลัก

     

    • เงื่อนไขการเข้าอบรมออนไลน์และรับเกียรติบัตร

     - นักศึกษาต้องเข้าอบรมทั้ง 2 วัน

     - เช็คชื่อออนไลน์ด้วยตนเองทุกครั้งในแต่ละวัน (ช่วงเช้าและบ่าย)
     - ทำกิจกรรมออนไลน์
     - ตอบแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม (วันที่ 2 ของการอบรม เริ่มทำได้ เวลา 15.30 เป็นต้นไป)
     - ดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ (ต้องผ่านทุกเงื่อนไข)

     - นักศึกษาที่ลืมเช็คชื่อ ทั้งสองวัน สามารถเข้าไปเช็คชื่อย้อนหลังได้ถึง ก่อนเวลา 23.55 น. ในวันที่ 13 มีนาคม 65

     • กำหนดการอบรม

      • วีดีโอการอบรมย้อนหลัง

      • แบบสำรวจความพึงพอใจการอบรมหลักสูตร “สมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

       เงื่อนไข ต้องผ่านการเช็คชื่อการเข้าอบรมทั้ง 4 รอบ

       นักศึกษาต้องเข้าอบรมทั้ง 2 วัน
       • ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

        เงื่อนไข ต้องผ่านการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการอบรมหลักสูตร “สมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

        นักศึกษาต้องเข้าอบรมทั้ง 2 วัน