ส่งงานบทเรียนออนไลน์ด้วย SRRU e-Learning

ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ส่งงานบทเรียนออนไลน์ด้วย SRRU e-Learning

กด ตั้งกระทู้ใหม่ แล้วนำ url รายวิชามาวางนะครับ

*** ให้ทุกท่าน reply (ตอบกระทู้) คณาจารย์ท่านอื่นเพื่อให้กำลังใจกันนะครับ

List of discussions. Showing 13 of 13 discussions
Status Discussion Started by Last post Replies Actions
Picture of อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
Picture of อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์
1
Picture of ปิยนันท์ พูลโสภา
ปิยนันท์ พูลโสภา
Picture of ปิยนันท์ พูลโสภา
ปิยนันท์ พูลโสภา
0
Picture of กิติศักดิ์ จันฤาไชย
กิติศักดิ์ จันฤาไชย
Picture of กิติศักดิ์ จันฤาไชย
กิติศักดิ์ จันฤาไชย
0
Picture of อัญญา บูชายันต์
อัญญา บูชายันต์
Picture of พงษ์พันธ์ พึ่งตน
พงษ์พันธ์ พึ่งตน
1
Picture of พงษ์พันธ์ พึ่งตน
พงษ์พันธ์ พึ่งตน
Picture of พงษ์พันธ์ พึ่งตน
พงษ์พันธ์ พึ่งตน
0
Picture of ทิพเนตร ปาสานำ
ทิพเนตร ปาสานำ
Picture of ทิพเนตร ปาสานำ
ทิพเนตร ปาสานำ
0
Picture of วีรญา สิงคนิภา
วีรญา สิงคนิภา
Picture of วีรญา สิงคนิภา
วีรญา สิงคนิภา
0
Picture of พรรณนิการ์ กงจักร
พรรณนิการ์ กงจักร
Picture of พรรณนิการ์ กงจักร
พรรณนิการ์ กงจักร
0
Picture of เยาวมาลย์ บุญปก
เยาวมาลย์ บุญปก
Picture of เยาวมาลย์ บุญปก
เยาวมาลย์ บุญปก
0
Picture of ศิริลักษณ์ หวังชอบ
ศิริลักษณ์ หวังชอบ
Picture of ศิริลักษณ์ หวังชอบ
ศิริลักษณ์ หวังชอบ
0
Picture of พิทักษ์ แสนกล้า
พิทักษ์ แสนกล้า
Picture of พิทักษ์ แสนกล้า
พิทักษ์ แสนกล้า
0
Picture of วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์
วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์
Picture of วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์
วารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์
0
Picture of อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
Picture of อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ เพ็ชรมาก
0