วิชาสื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้(1033331n)
2(1-2-3) ห้องเรียน :  28305  เวลา : จ(8.00 - 10.30)
เฟสกลุ่มรายวิชา 1/61_สื่อสมัยใหม่_จ.8.00น._ดร.นุชจรี

ติดต่อผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget


วิชาสื่อการเรียนการสอน(1032502n)
2(1-2-3) ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : อ(8.00 - 10.30)
เฟสกลุ่มรายวิชา 1/61_สื่อการเรียน_อ.8.00น._ดร.นุชจรี

ติดต่อผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget

วิชาการสร้างสื่อการเรียนการสอน(1032502o)
2(1-2-3) ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : อ(13.50 - 16.20)
เฟสกลุ่มรายวิชา 1/61_การสร้างสื่อการเรียน_อ.13.50น._ดร.นุชจรี

ติดต่อผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget


วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา(1033301t)
3(2-2-5) นก.ห้องเรียน :  คอม41-2  เวลา : ศ(11.20 - 15.30)
เฟสกลุ่มรายวิชา 1/61_นวัตกรรม_ศ.11.20น._ดร.นุชจรี

ติดต่อผู้สอน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-021-6156
อีเมล์ : nootboonget@gmail.com
Facebook : Nootjaree Boonget